نباید وارد بازی ترامپ شد!

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

اکبر مختاری، کارشناسی‌ارشد علوم‌سیاسی:

 

نگرانی از یک جنگ دیگر در عراق روزبه‌روز بیشتر می‌شود. جنگی که در سیاست اعلانی تیم سیاسی و امنیتی دونالد ترامپ مبتنی بر مشاور امنیت.ملی و وزیر امورخارجه و وزیر دفاع مبنی بر حذف حشدالشعبی و کتائب حزب‌الله در عراق تعریف شده است.

 

لیکن این اقدام در صورت واکنش نیروهای نزدیک به ایران و کشته شدن برخی نیروهای آمریکایی در عراق خطر توجیه دست داشتن ایران را مطرح خواهد کرد!

 

ترامپ در پساکرونا برگ‌های برنده اقتصادی‌اش را کاملا از دست داده است. ترامپ امروز می‌خواهد هرطور که شده بار دیگر پیروز شود.

 

آمارهای فاکس‌نیوز از آخرین نظرسنجی‌های ملی انتخاباتی خبرهای خوبی برای ترامپ ندارد. آیا او به جنگ کوتاه‌دامنه برای پیروزی نیاز دارد؟!

 

هرگونه جنگ در این زمان در صورت فراگیری ریسک پرقدرتی برای آینده ترامپ دارد. رییس‌جمهوری که توجیه پیروزی‌اش عدم ورود به جنگ‌های پرهزینه است، ممکن است با ورود ناگهانی یا اتفاقی به جنگی دیگر بیش از آنکه پیروز شود؛ قربانی شود.

 

اما سناریوی دیگری نیز وجود دارد و آن کسب پیروزی به هرشکل در انتخابات نوامبر برای ترامپ و یاران تندرویش است. ترامپ در داستان ترور سردار سلیمانی پذیرای نظرات پمپئو و پنتاگون شد.

 

ایران باید آگاهانه شرایط را رصد کند و نباید وارد بازی پمپئو و اوبرایان (مشاور امنیت‌ملی ترامپ) شد. امکان پیروزی در انتخابات نوامبر برای ترامپ نوسانی شده است. جنگ می‌تواند کفه وزنه نوسان پیروزی ترامپ را در کوتاه‌مدت سنگین کند.

 

خردمندی ایران در این زمان می‌تواند طناب ترامپ را در نوامبر پاره کند…