سایه سنگین موزه تاریخ طبیعی بر سر تالار تاریخی تیموری اصفهان

نزدیک به ۲ سال است که درهای تالار تیموری گشوده نشده، بنایی در دولتخانه صفوی که یکی از سرمایه‌های ملی ماست ولی سال‌ها در و دیوار آن با انبوهی از اشیا و تاکسیدرمی‌های متعدد انباشته شده است. به گفته کارشناسان موزه تاریخ طبیعی هیچ سنخیتی با بنای تاریخی تالار تیموری ندارد و باید ضمن مرمت و حفاظت، کاربری مناسبی برای آن در نظر گرفته شود.

 

این بنا تاریخی در اواخر دهه شصت برای ایجاد موزه تاریخ طبیعی از سوی شهرداری اصفهان در اختیار دکتر محمدعلی جعفریان قرار گرفت. او متخصص زمین شناسی و فسیل شناسی بود و مجموعه بزرگی از تاریخ طبیعی را در تالار تیموری گردآوری کرد.

 

هفت سال از درگذشت جعفریان می‌گذرد و همچنان وضعیت این بنای تاریخی نامشخص است. به تازگی اما از سوی شهرداری زمزمه‌هایی برای تغییرکاربری تالار تیموری به موزه هنرهای سنتی شنیده می‌شود. این در حالی است که خریداران مجموعه تاریخ طبیعی دکتر جعفریان بر ماندن در این بنا تاریخی پافشاری می‌کنند.