مجید مجیدی: درباره مبارزه مردم چین با ویروس کرونا فیلم خواهم ساخت

مجید مجیدی، کارگردان سینما ایران به دلیل شیوع ویروس جدید کرونا در نامه ای با مردم چین همدردی کرد و همچنین در گفتگو با خبرنگار رادیو و تلویزیون مرکزی چین گفت که به‌ زودی فیلمی درباره “تلاش و همکاری و همیاری مردم چین، کودکان و خانواده‌های چینی” در مبارزه با شیوع ویروس کرونا خواهد ساخت تا “شجاعت و همدلی و امید مردم چین به زندگی را در قاب تصویر به نظر جهانیان برساند.”

 

آقای مجیدی در نامه خود نیز به مردم چین گفته: “می خواهم بدانید که قلب همه مردم دنیا به خصوص مردم ایران با شما عزیزان است لحظه ای نیست که به یاد شما و کودکان معصوم چین نباشم.”